19,000150,000

Cải bẹ xanh trồng thủy canh tại Vitec Fram

Đảm bảo tươi ngon, sạch, an toàn theo tiêu chuẩn 5 không
Không thuốc bảo vệ thực vực
Không nhiễm kim loại nặng
Không biến đổi gen
Không phun thuốc tăng trưởng
Không nhiễm khuẩn E-coli, Salmonella và các vi khuẩn gây bệnh

Bảo quản lạnh được từ 5-7 ngày không bị hỏng

Xóa
cải bẹ xanh thuỷ canh tại Vitech Farm
Cải bẹ xanh thuỷ canh
Mã: VITEC - CAIXANH Danh mục: Từ khóa: