Chính sách tích điểm dành cho thành viên 3Sach 2024

1. Cách đăng ký Khách hàng Thành viên 3Sach Mart:
Khách hàng liên hệ thu ngân cửa hàng để đăng ký miễn phí chỉ với Số điện thoại. (không phát hành thẻ vật lý).

2. Điều kiện tích điểm:
Mua hàng tại cửa hàng 3Sach Mart (Khách hàng đọc số điện thoại để được thu ngân tích điểm)
Mua hàng tại website 3sach.vn hoặc app 3Sach Mart (Khách hàng chỉ được tích điểm khi đơn được giao thành công)
KHÔNG áp dụng tích lũy điểm đối với Khách hàng là Doanh Nghiệp (B2B) mua hàng qua Hợp đồng hợp tác với chính sách giá khác giá bán lẻ, giá tốt, hoặc có áp dụng giảm giá. 

3. Chính sách tích điểm:
Điểm tích lũy = tổng tiền đơn hàng x 1%. Ví dụ đơn hàng mua sắm tại 3S giá trị 100.000 đồng sẽ tích lũy được 1.000 điểm

4. Cách sử dụng điểm:
Điểm tích lũy được quy đổi: với 1.000 điểm = 1.000 đồng, trừ trực tiếp vào hóa đơn mua hàng.
Điểm tích lũy sẽ không bao giờ hết hạn nếu Khách hàng thực hiện ít nhất một giao dịch mua sắm tại 3Sach trong mỗi 06 tháng. (Sau 06 tháng không phát sinh giao dịch mua sắm điểm tích lũy sẽ reset về 0 điểm). 

Để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Khách hàng, 3Sach sẽ chuyển toàn bộ điểm tích lũy của Khách ở chính sách cũ (01/03/2021 - 12/12/2023) làm điểm đầu kỳ của chính sách mới, cụ thể: 


- Khách hạng Bạc (có điểm tích lũy cũ từ dưới 500.000 điểm): Điểm tích lũy ở chương trình cũ sẽ được chuyển 100% sang chương trình mới.
Ví dụ: Điểm tích lũy cũ là 200.000 điểm -> điểm đầu kỳ chính sách mới = 200.000 điểm.

- Khách hạng Vàng (có điểm tích lũy cũ từ 500.000 điểm - dưới 1.000.000 điểm): Điểm tích lũy ở chương trình cũ sẽ được chuyển 200% sang chương trình mới. 
Ví dụ: Điểm tích lũy cũ là 600.000 điểm -> điểm đầu kỳ chính sách mới = 1.200.000 điểm.

- Khách hạng Kim Cương (có điểm tích lũy từ 1.000.000 điểm): Điểm tích lũy ở chương trình cũ sẽ được chuyển 300% sang chương trình mới. 
Ví dụ: Điểm tích lũy cũ là 1.200.000 điểm -> điểm đầu kỳ chính sách mới = 3.600.000 điểm.


Khách hàng vui lòng liên hệ Thu ngân Cửa hàng để được kích hoạt điểm tích lũy đầu kỳ theo chính sách mới.

Thời gian áp dụng từ ngày 13/12/2023.

3Sach xin chân thành cảm ơn!

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng