Tin tức

NGƯNG NHẬP HÀNG - LOẠI BỎ TOÀN BỘ SẢN PHẨM CỦA NCC TRÌNH NHI VÀ NCC HUGO FARM TRÊN TOÀN HỆ THỐNG 3SACH FOOD

NGƯNG NHẬP HÀNG - LOẠI BỎ TOÀN BỘ SẢN PHẨM CỦA NCC TRÌNH NHI VÀ NCC HUGO FARM TRÊN TOÀN HỆ THỐNG 3SACH FOOD

 

 

Ngay khi tiếp nhận thông tin về nhà cung cấp Trình Nhi và Hugo Farm, chúng tôi ngay lập tức kiểm tra dữ liệu nhà cung cấp, 𝐧𝐠𝐮̛𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 và 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐛𝐨̉ 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 của nhà cung cấp trên toàn 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟑𝐒𝐚𝐜𝐡 𝐅𝐨𝐨𝐝. Đồng thời, yêu cầu nhà cung cấp giải trình vi phạm cam kết về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm theo hợp đồng cung cấp hàng hóa.

Qua sự việc trên, 𝟑𝐒𝐚𝐜𝐡 𝐅𝐨𝐨𝐝 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐭𝐮́𝐜 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 và 𝐫𝐮́𝐭 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐬𝐚̂𝐮 𝐬𝐚̆́𝐜 với những quy trình kiểm soát hiện tại vẫn còn chưa sâu sát với thực tiễn. Chúng tôi đang tiến hành rà soát toàn bộ nhà cung cấp và đưa ra quy trình mới nghiêm ngặt hơn trong việc lựa chọn nhà phân phối sản phẩm cho 3Sach Food. Nhằm 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐨𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐚̣̆𝐭 𝐜𝐡𝐞̃ 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠, 𝐧𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐠𝐨̂́𝐜 của sản phẩm 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐤𝐡𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐚𝐲 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐝𝐮̀𝐧𝐠.

📩 Quý khách hàng nếu có những ghi nhận về các vấn đề VSATTP, xin vui lòng thông tin cho chúng tôi tại:

- Hotline: 1800 6034

- Email: hq@3sachfood.vn

- Fanpage: Facebook.com/3sachfood

Đang xem: NGƯNG NHẬP HÀNG - LOẠI BỎ TOÀN BỘ SẢN PHẨM CỦA NCC TRÌNH NHI VÀ NCC HUGO FARM TRÊN TOÀN HỆ THỐNG 3SACH FOOD

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng